จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ บริษัท ทีละก้าว จำกัด  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส) กำหนดจัดกิจกรรมวิ่ง บางกอกแอร์เวย์ส เชียงราย ฮาล์ฟ มาราธอน 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังใหม่) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีเส้นทางวิ่ง 3 ระยะ ได้แก่ 5 กิโลเมตร, 10 กิโลเมตร และ 21 กิโลเมตร โดยจะมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 5,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย รวมถึงเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงสนใจและร่วมออกกำลังกายกันมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://race.thai.run/BangkokAirwaysChiangRaiHalfMarathon2019