เชิญชวนเดินวิ่ง “ย้อนรอยวันวาน”กับโรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อหาทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดี ประพฤติดี และยากจน ในวันที่ 29 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://phanphit.ac.th/mrt2019

ติดต่อสอบถาม : สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพานพิทยาคม 816 หมู่ 17 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120

โทรศัพท์ : 0-5372-1512 โทรสาร. 0-5372-2577 มือถือ 09-4706-4411