วิ่งเพื่อน้อง เกาะช้าง มินิมาราธอน 2019 อ.แม่สาย จ.เชียงราย

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562

ณ วัดหิรัญญาวาส (วัดพระสาน) ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/pg/kohchangminimarathon2019/posts/?ref=page_internal

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 085 - 7104369, 080 - 0347557, 080 - 5002487