เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล  “วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง” Running for the blind ในวันอาทิตย์ที่ 22ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย  อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/Running-for-the-blind-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-116202899761131/?__tn__=kCH-R&eid=ARCnSXPqKv0MWdaQl4bMM4LcDsjPJkA2NI_z-EUuKT8tGdijVBKkVmB3cD1yNa9tq03KIgItmoT0Cdzj&hc_ref=ARTFoZutShBlrOP3bcLX9C0r_1UJ-0Zvs0rqTnbyOLgMPh4M0O382QjZz-THG9rgOTc

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 052 – 029862 , 062 – 2927799