สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย  ขยายเวลารับสมัคร..ผู้ประกอบการ/ร้านค้า ร่วมมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้ ”

สามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม  2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานคลังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ. เชียงราย

โทรศัพท์ 053 – 150176 – 7 , E-mail : cri@cgd.go.th