เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญนั่งรถรางแอ่วเมืองวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน

สำหรับเส้นทางรถรางแอ่วเมืองวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน มี 12 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช จุดที่ 2 อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และอาคารเทิดพระเกียรติฯ จุดที่ 3 วัดพระสิงห์ จุดที่ 4 วัดพระแก้ว จุดที่ 5 วัดดอยงำเมือง จุดที่ 6 วัดพระธาตุดอยจอมทอง จุดที่ 7 วัดมิ่งเมือง จุดที่ 8 หอนาฬิกาฯ จุดที่ 9 สวนตุงและโคมนครเชียงราย จุดที่ 10 บ้านแห่งความทรงจำ โอเวอร์บรุ๊ค จุดที่ 11 วัดศรีบุญเรือง และจุดที่ 12 วัดพระนอน 

มีบริการ 2 รอบ เวลา 09.30 น. และ 13.30 น. ทุกวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครเชียงราย โทรศัพท์ 053 - 600570