องค์การบริหารว่วนตำบลแม่สลองนอก ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า และกาแฟดอยแม่สลอง ครั้งที่ 24

ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 

ณ สนามโรงเรียนบ้านสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ภายในงานเชิญ ชิมชา, กาแฟ ดอยแม่สลอง, ชมดอกซากุระบาน, การแสดงทางวัฒนธรรมของชนเผ่า และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก โทรศัพท์ 053-765129