โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอเชิญร่วมงานวิ่งมินิมาราธอน HSW RUN 2020 "32 ปี ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก "

ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 05.30 น. ณ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.เชียงของ จ.เชียงราย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน

รายละเอียดการวิ่ง
ประเภท FUN RUN  5 กม. แบ่งเป็น
1)นักเรียนอายุไม่เกิน12ปี
2)นักเรียนอายุไม่เกิน 15 ปี
3) นักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี 3 รุ่นนี้ 300.-
4) ประชาชนท้่วไป 399.-
หมายเหตุ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ หรือลงทะเบียนหน้างาน  ณ โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา  วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา  05.30 น.

ประเภท MINI MARATHON 10 กม.   แบ่งเป็น
1) VIP 1,000.-
2) อายุไม่เกิน 15 ปี
3) อายุไม่เกิน 30 ปี
4) อายุไม่เกิน 45 ปี
5) อายุ 55 ปีขึ้นไป รุ่น2-5 ราคา 399.-

หมายเหตุ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ หรือลงทะเบียนหน้างาน ณ โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 05.30 น.

สมัครทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.hsw.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 053 - 191705