จังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย และพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงราย

กำหนดจัดประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563 "2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"

ในระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ : ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย

สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053 150 163