โครงการ “ล่องเรือ 1 สายน้ำ 3 แผ่นดิน เยือนถิ่นวัฒนธรรม  อิสานล้านนา”

ชุมชนท่าขันทอง เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลเป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบด้านการต้อนรับนักท่องเที่ยว และโฮมสเตย์ต้นแบบรางวัลกินรี จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3 ปีซ้อน ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนฯ ขึ้นเพื่อทำการตลาดเชิงรุก โดยได้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่มีการล่องเรือน้ำโขง ภายใต้โครงการ “ล่องเรือ 1 สายน้ำ 3 แผ่นดิน เยือนถิ่นวัฒนธรรม  อิสานล้านนา” มีเส้นทางเริ่มต้นออกจากท่าเทียบเรือบ้านเปี่ยมสุข ชุมชนท่าขันทอง ขึ้นเกาะดอนซาว สปป.ลาว ผ่านสามเหลี่ยมทองคำ คิงส์โรมันส์ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าขันทอง โทรศัพท์ คุณนรินทร์085 – 5984439, 065 – 9983268 , ผู้ใหญ่บ้านท่าขันทอง 087 – 1810522