กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เกมไพ่ บาคาร่า สล็อตออนไลน์ เว็บ K9win

นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน

เกมไพ่ บาคาร่า สล็อตออนไลน์ เว็บ K9win

นางสาวประภากร วงค์ชัย
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน