• เปิดดู
    643
รวมหมู่บ้านชาวเขา และหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว จ.เชียงราย

เที่ยวชม - อาข่า เย้า ลีซอ กะเหรี่ยงคอยาว กะเหรี่ยง ลาหู่ - บริการที่พักแบบ Home Stay - ศึกษาวัฒนธรรม - ศึกษาการเพาะปลูก/เกษตรกรรม/การทำนา - บริการที่พักแบบกางเต้นท์ Camping ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม แวดล้อมด้วยความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ - นั่งเกวียน

เที่ยวชม
- Akha village (อาข่า)
- Yao village (เย้า)
- Lisu village (ลีซอ)
- Palong village (กะเหรี่ยงคอยาว)
- Karen village (กะเหรี่ยง)
- Lahu village (ลาหู่)
- Long Necked (กะเหรี่ยงคอยาว)
- Home Stay (บ้านพักแบบโฮมสเตย์)
- Culture (ศึกษาวัฒนธรรม)
- Farming (ศึกษาการเพาะปลูก/เกษตรกรรม/การทำนา)
- Camping (ลานตั้งแคมป์)
- Trekking (เดินป่า)
- Sight Seeing (ทัวร์รอบเมือง)
- Buffalo-ox-cart (นั่งเกวียน)
บริการที่พักแบบ Home Stay
บริการที่พักแบบกางเต้นท์ Camping ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม
แวดล้อมด้วยความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: รวมหมู่บ้านชาวเขา และหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว จ.เชียงราย เลขที่ 40 ม. 6 บ้านป่าอ้อ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-705337,053-714380

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::