• เปิดดู
    602
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นศูนย์ให้ข้อมูลความรู้ด้านการท่องเที่ยงเชิงประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงแสน มีรถไฟฟ้าไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยว จำนวน ๒ คัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ::

โทร / แฟ็กซ์ :: โทร. ๐-๕๓๗๗-๗๐๘๔ ในเวลาราชการ

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::