• เปิดดู
    614
วัดสันเจริญ

-
วัดใหม่สันเจริญ 
ประวัติ ราษฎรบ้านสันเจริญทุกหลังคาเรือนร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน 16000 บาท ซื้อที่ดิน 8,000 บาท และนำเงินที่เหลือไปจ้างรถไถปรับพื้นที่ให้เรียบเพื่อจัดสร้างวัด
ต่อมาวันที่ 9 พฤษภาคม 2529 ได้เริ่มก่อสร้างวัด โดยมี นายจำนงค์ ศิริมงคล กรุงเทพฯ นายสุข สุนันท์ ผู้ใหญ่บ้าน ,นายตา อุดคำ , นายโท่น คงปัน , นายเสาร์ ปาสำลี , นายคำ พรมเทศ , นายเป็ง (อำนาจ) โยชนะ พร้อมด้วยชาวบ้านสันเจริญทุกคน ร่วมกันสร้าง ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือท่อยู่อาศัยเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีพื้นที่ 17 ไร่– งาน – ตารางวา
พ.ศ. 2530 มีพระศรีหมื่น มาจำพรรษา และหลังจากออกพรรษาได้ยายไปอยู่วัดอื่น ชาวบ้านสันเจริญ จึงนิมนต์พระอธิการดอกแก้ว ถาวโร (พระครูรัตรถาวร) วัดป่าเส้าดอนชัย พร้อมลูกศิษย์มารักษาการเจ้าอาวาสวัด จนถึงปัจจุบัน

การอบรม

กิจกรรมหลักที่ทางวัดได้จัดทำอยู่เป็นประจำ คือจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช กิจกรรมค่ายคุณธรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมการเข้าพรรษา กิจกรรมการออกพรรษา กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันวิสาขะบูชา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา เป็นต้น

ระเบียบที่ปฏิบัติโดยรวมที่ผู้เข้าปฏิบัติได้รับการอบรม ดังนี้คือ ให้ตั้งจิตพิจารณาให้รู้ธรรมที่จะทำให้เกิดขึ้นคือสัมปชัญญะ ความรู้ตัวอยู่เสมอ ว่าความเสื่อมและความเจริญ

แล้วหลีกความเสื่อให้ประพฤติแต่สิ่งเจริญ ความรู้ในกรรมฐาน อันเป็นที่สบายอารมณ์ การพิจารณารอบรู้ ในสิ่งที่หลงลืม โดยไม่ให้หลงลืมตัวด้วยสติสัมปัญญะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: วัดสันเจริญ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 7 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด เชียงราย 57190

โทร / แฟ็กซ์ :: โทร.089-953-2714

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: -