• เปิดดู
    621
Maelao Hug Farm

Mae Lao Hug Farm

ข้อมูลสถานที่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่ลาวฮักฟาร์ม ชุมชนเกษตรกรรมอินทรีย์ กิจกรรมท่องเที่ยว ทำอาหารจากแปลงเกษตรกรรมอินทรีย์ อบรมการผลิตสินค้าแปรรูปจากวัตถุดิบธรรมชาติ

ที่มา : https://thailandtourismdirectory.go.th/th/attraction/97743

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: 163, ตำบล บัวสลี อำเภอแม่ลาว เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 091 858 3371

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: https://www.facebook.com/maelaohugfarm/