ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 623 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเวทีเสวนาระดับภาค (Northern Forum) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเวทีเสวนาระดับภาค (Northern Forum) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอู่หลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย