ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 614 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับนายสมบัติ คุรุพันธ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ โดยมีนายธวิท ติยะกว้าง ปลัดเทศบาลตำบลเวียง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรตำบลเวียง และคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย