ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 637 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรม“โคขุนเชียงราย เนื้อโคคุณภาพ ท้องถิ่นล้านนา”

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม“โคขุนเชียงราย เนื้อโคคุณภาพ ท้องถิ่นล้านนา” โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด ณ ลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่าเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย