ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 582 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ให้สัมภาษณ์มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ในหัวข้อ ''การศึกษาสถานการณ์และศักยภาพของดอยแม่สลองในการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว''

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ในหัวข้อ ''การศึกษาสถานการณ์และศักยภาพของดอยแม่สลองในการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว'' ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย