ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 657 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
หัวหน้าผู้ตรวจการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายและศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายอักษร แสนใหม่ หัวหน้าผู้ตรวจการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายและศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ