ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 622 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การแข่งขันกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์สองฝั่งโขง ไทย - ลาว (เชียงของ -ห้วยทราย) ประจำปี 2561 ( ภายใต้โครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส) ณ สนามกีฬาประจำอำเภอเชียงของ อำเภอเชียงของ

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. กรมพลศึกษา ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์สองฝั่งโขง ไทย - ลาว (เชียงของ -ห้วยทราย) ประจำปี 2561 ( ภายใต้โครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส) ณ สนามกีฬาประจำอำเภอเชียงของ อำเภอเชียงของ โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ นายปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด และนายเสริฐไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ในการนี้ผู้แทนนายอำเภอเชียงของ ผู้แทน สปป.ลาว ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะนักกีฬาจากจังหวัดเชียงราย และ สปป.ลาว ประชาชนในพื้นที่ฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน