ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 730 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมการหารือแนวทางการส่งมอบสนามกีฬาประจำเภอเชียงของ และสนามกีฬาประจำอำเภอเทิง ตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ จังหวัดเชียงราย อำเภอเทิง ครั้งที่ 1/2561

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมการหารือแนวทางการส่งมอบสนามกีฬาประจำเภอเชียงของ และสนามกีฬาประจำอำเภอเทิง ตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ จังหวัดเชียงราย อำเภอเทิง ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ดร .ประพันธ์ ไพรอังกูล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบุคคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ