ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 05 กันยายน 2561 เปิดดู 775 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 6/2561 ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 6/2561 ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เพื่อสรุปผลและติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 โดยมีข้าราชการ ,เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย,สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ เขต2 ,ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย,เจ้าหน้าที่พลศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย