ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 623 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมเทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ ''บ่อ ฉ่อง ตุ๊'' ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมเทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ ''บ่อ ฉ่อง ตุ๊'' ประจำปี 2561 ณ ลานพระสยามเทวธิราช ตำบลแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย