ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 614 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาจีน (Seminar Course) สำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โดยศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาจีน (Seminar Course) สำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดและนายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงฯ ณ ห้องประชุมเรือนหงส์ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย