ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2562 เปิดดู 669 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK'' ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK'' ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีข้าราชการ ,เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวฯ, เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ,เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย