ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2562 เปิดดู 665 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวสู่การพัฒนา (กลุ่มโรงแรม, ร้านอาหาร)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวสู่การพัฒนา (กลุ่มโรงแรม, ร้านอาหาร) ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2562 ณ โรงแรมศศิดารา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมหลักพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green Tourism กิจกรรมย่อยการขับเคลื่อนเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยมี ว่าที่ ร.ต ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม