ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2562 เปิดดู 791 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK'' ณ วัดดอยงำเมือง จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK'' ณ วัดดอยงำเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียง ราย จังหวัดเชียงราย โดยมีข้าราชการ ,เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวฯ, เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ,เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ วัดดอยงำเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียง ราย จังหวัดเชียงราย