ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 590 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก "CHILD SAFE FRIENDLY TOURISM“

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก "CHILD SAFE FRIENDLY TOURISM“ เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรของโรงแรมและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวให้ดำเนินกิจการโดยคำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็น มาตรฐานการท่องเที่ยว ห้องประชุมธาราทอง 1 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่