ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2562 เปิดดู 576 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ต้อนรับและหารือร่วมกับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเดียนเบียน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะฯ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมต้อนรับและหารือร่วมกับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเดียนเบียน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะฯ ที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งเสริมสร้างและความร่วมมือระหว่างจังหวัดเดียนเบียน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และจังหวัดเชียงราย แห่งราชอาณาจักรไทย ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย