ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2562 เปิดดู 607 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
งานแถลงข่าวการจัดประชุม ACMECS TOURISM & CLMV TOURISM MEETINGS 2019 THAILAND

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมงานแถลงข่าวการจัดประชุม ACMECS TOURISM & CLMV TOURISM MEETINGS 2019 THAILAND โดยมีนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วยนายภาษเดช หงส์ลดารมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้