ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2562 เปิดดู 683 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมแสดงความคิดเห็นเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมแสดงความคิดเห็นเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง ณ ห้องอาหารชีวิตธรรมดา ชั้น 2 บ้านร่องเสือเต้น อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย