ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 เปิดดู 587 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
งานเลี้ยงรับรองและกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ ๔

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 18.30 น. ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงรับรองและกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ ๔ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในนามของรัฐบาลไทย และนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มประเทศอาเซียนในระนาบของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งเวียดนาม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง กว่า 100 คน โดยการจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอิรวดี-แม่โขง-เจ้าพระยา ครั้งที่ 4 พร้อมกับการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 4 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 4 รวมทั้งการประชุมรัฐมนตรีม่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือ CLMV ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 11-15 มิ.ย.62 ที่ รร.เดอะริเวอรี่ บาย กะตะธานี เชียงราย อ.เมืองเชียงราย ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับเกียรติให้ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่จัดการประชุม ซึ่วนับเป็นเวทีระดับสากลในประเทศกลุ่มอาเซียน ที่ฉายภาพการเป็นผู้นำของประเทศไทย และยังเป็นส่วนหนึ่งของการตอกย้ำความมุ่งมั่นในมิติของความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของมิตรประเทศ ที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในภูมิภาค บนพื้นฐานของความร่วมมือที่จะยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ที่จะผลักดันให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกอย่างก้าวกระโดดต่อไป