ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2566 เปิดดู 17 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2566


 

 

 

 

 

วันที่ 14 กันยายน 2566
       เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้พิการ ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การดำรงชีพ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ฯลฯ โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม