ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2566 เปิดดู 9 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีเปิดการอบรมเยาวชนคลินิกรักบี้ฟุตบอล "Youth Rugby Football Clinic"


 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 18 กันยายน 2566
          เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเยาวชนคลินิกรักบี้ฟุตบอล "Youth Rugby Football Clinic" ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ที่ปรึกษาสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท
          การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับกีฬารักบี้ฟุตบอลในจังหวัดเชียงรายให้แพร่หลาย เป็นการส่งเสริมความรู้ ทักษะทางด้านกีฬารักบี้ฟุตบอล เพื่อต่อยอดในระดับการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ได้ฝึกทักษะในกีฬารักบี้ฟุตบอล และเป็นการยกระดับวงการกีฬารักบี้ฟุตบอลภายในจังหวัดเชียงราย ทั้งยังสอดรับกับนโยบาย กีฬาเยาวชนเงินล้าน ที่จะค้นหาเยาวชนช้างเผือกด้านกีฬา ผลักดัน และส่งเสริมให้ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป