ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2566 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อสนับสนุนจังหวัดเชียงรายให้เป็น Sport City - วิ่งน้อย ร้อยภาพ ซึมซาบวิถีชุมชน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 

 

 

วันที่ 18 กันยายน 2566
          เวลา 15.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยางสาวปริพรรณ์ แก้วเนตร อาจารย์ประจำสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรรมการตรวจรับพัสดุ นายสัณฐิติ โคละทัต พนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย กรรมการและเลขาฯ และนางสาวทิชานก สวาพิทักษ์ ผู้ประสานงานโครงการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อสนับสนุนจังหวัดเชียงรายให้เป็น Sport City - วิ่งน้อย ร้อยภาพ ซึมซาบวิถีชุมชน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับผู้รับจ้าง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูปเปอร์ ออร์แกไนเซอร์) เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว