ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดดู 1367 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีเปิดงานสร้างบ้านแปงเวียง พญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
            เวลา 14.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดงานสร้างบ้านแปงเวียง พญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย ณ บริเวณวัดฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพญามังรายหลวง ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา และเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน