ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดดู 19 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย เพื่อรณรงค์ความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นทางการท่องเที่ยว ในสถานประกอบการ โรงแรม/ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
              เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นางสาวนริศรา เคลือบสูงเนิน เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย เพื่อรณรงค์ความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นทางการท่องเที่ยว ในสถานประกอบการ โรงแรม/ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งสำรวจข้อร้องเรียน ปัญหา/อุปสรรค ของนักท่องเที่ยว โดยคณะฯ ได้มีการลงพื้นที่สถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้
              1.โรงแรมเลอพัทธา อำเภอเมืองเชียงราย
              2. โรงแรมลักษวรรณ บูติก อำเภอเมืองเชียงราย
              3. วัดร่องเสือเต้น อำเภอเมืองเชียงราย
              4.โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมืองเชียงราย
              5. สิงห์ปาร์ค เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย
              6. วัดร่องขุ่น อำเภอเมืองเชียงราย
              การลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 6 แห่ง ยังไม่พบปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้กำชับผู้ให้ประกอบการโรงแรมที่พัก สถานบริการแหล่งท่องเที่ยงได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการให้บริการ และมาตรฐานความปลอดภัยของพื้นที่บริการแก่นักท่องเที่ยว และหากเกิดเหตุกับนักท่องเที่ยว สามารถแจ้งหรือประสานมายังตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย/ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ได้ตามหมายเลขที่ได้ประชาสัมพันธ์