ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดดู 20 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีเปิดการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมวิ่ง “ART NIGHT RUN BIENNALE CHIANGRAI 2023”


 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
            เวลา 18.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมวิ่ง “ART NIGHT RUN BIENNALE CHIANGRAI 2023” ณ บริเวณหอศิลป์ร่วมสมัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด และศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ร่วมปล่อยตัวนักวิ่ง
            การดำเนินโครงการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมวิ่ง “ART NIGHT RUN BIENNALE CHIANGRAI 2023” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์เมืองในรูปแบบ Sports Tourism ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้ประกาศให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองกีฬา Chiangrai Sports City และร่วมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiangrai 2023