ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดดู 15 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการปรับลดงบประมาณ ในการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านสังคม และคณะอนุกรรมาธิการด้านแผนงานบูรณาการ


 

 

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
            เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวสายพิณ อุ้มปรีชา  เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการปรับลดงบประมาณ ในการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านสังคม และคณะอนุกรรมาธิการด้านแผนงานบูรณาการ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายอารัญ  บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหารือโครงการ/รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
           ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับฟังความเห็นจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายในการปรับลดงบประมาณ โครงการของจังหวัดเชียงรายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการดังกล่าว