ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดดู 34 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ ประเภทรายการโทรทัศน์ เรื่อง "House Hunters International"


 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
             เวลา 07.30 – 19.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ ประเภทรายการโทรทัศน์ เรื่อง "House Hunters International" ณ บ้านหลังที่ 1 อำเภอเมืองเชียงราย, บ้านหลังที่ 2 หมู่บ้านสินธานี 7 อำเภอเมืองเชียงราย และเชียงรายไนท์บาซาร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย