ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดดู 31 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ ประเภทรายการโทรทัศน์ เรื่อง "House Hunters International"


 

 

 

 

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
              เวลา 07.30 – 18.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ ประเภทรายการโทรทัศน์ เรื่อง "House Hunters International" ณ บ้านหลังที่ 3 หมู่บ้านสินธานี 10 อำเภอเมืองเชียงราย และตลาดบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย