ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดดู 46 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกเชื่อมโยงภูมิภาค ครั้งที่ 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
            เวลา 15.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกเชื่อมโยงภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมที่พักจากจังหวัดระยอง โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ที่ได้นำคณะมาเยือนจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดของสินค้าและบริการ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยวและพาณิชยกรรม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กิจกรรมย่อย และการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกเชื่อมโยงภูมิภาค ให้เป็นที่แพร่หลาย
            นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกเชื่อมโยงภูมิภาค ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2567 ในวันนี้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย ด้านการเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างระบบเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง สามารถนำรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ และได้มีการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างภูมิภาคกับจังหวัดอื่นๆ ในแต่ละภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในตลาดภายในประเทศ โดยได้มีการออกบูธนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการจังหวัดระยอง จำนวนมากกว่า 50 ราย แพ็คเก็ตท่องเที่ยวสุดคุ้ม โปรโมชั่นที่พักโรงแรม รีสอร์ท สินค้าโอทอประดับ 4-5 ดาว การท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนแนะนำแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อีกมากมาย    
           ด้าน นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวอีกว่า จังหวัดเชียงรายมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ประกอบการ ที่ได้มาเยือนจังหวัดเหนือสุดของประเทศไทย และได้เลือกจังหวัดเชียงรายเป็นสถานที่จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกเชื่อมโยงภูมิภาค ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวสำคัญในภาคเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และยังอยู่ใกล้กับพรมแดนของสาธารณรัฐประชาชนจีนทางตอนใต้ด้วย ในส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีชาติพันธุ์ในอดีตถึง 30 ชาติพันธุ์ ซึ่งทำให้เชียงราย มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม นอกจากนี้จังหวัดเชียงราย มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งความงดงามทางธรรมชาติ ความล้ำค่าทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวิถีชีวิต และประเพณีที่ปัจจุบันยังคงปรากฏกลิ่นอายร่องรอยความรุ่งเรืองในอดีตซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวเชียงราย เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนอยู่เสมอ ทำให้จังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก