ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2567 เปิดดู 28 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
วันที่ 1 เมษายน 2567 ประเมินมาตรฐาน GREEN Health Hotel และ GREEN Health Attraction จังหวัดเชียงราย ปี 2567 กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ปกครองอำเภอ และเทศบาลนครเชียงราย