ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2567 เปิดดู 23 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครนำเที่ยววิถีพุทธ กิจกรรมย่อย การสร้างมัคคุเทศก์น้อยวิถีพุทธ และอาสาสมัครนำเที่ยววิถีพุทธ กิจกรรมหลัก การพัฒนาบุคลากรภาคการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์