ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2567 เปิดดู 24 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
วันที่ 2 เมษายน 2567 ประเมินมาตรฐาน GREEN Health Hotel และ GREEN Health Attraction จังหวัดเชียงราย ปี 2567 กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ปกครองอำเภอ และเทศบาลนครเชียงราย