ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2567 เปิดดู 30 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2567