ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2567 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมส่งเสริมการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานอัตลักษณ์ประจำถิ่น ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถิ่นตามสีสันล้านนา (The color of Lana: The way of life)