ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 09 กรกฎาคม 2567 เปิดดู 1363 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนกรกฎาคม 2567