ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 10 กรกฎาคม 2567 เปิดดู 1368 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์หมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ กิจกรรมหลัก กิจกรรมส่งเสริมการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานอัตลักษณ์ประจำถิ่น ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถิ่นตามสีสันแห่งล้านนา (The color of Lanna : The way of life)”